fbpx

Privacy verklaring

Privacy verklaring

MediaTrend B.V.


U bezoekt een website die deel uitmaakt van het online netwerk van MediaTrend B.V. Deze privacy verklaring is van toepassing op alle websites die behoren tot het netwerk van MediaTrend B.V., hierna te noemen MediaTrend, tenzij anders vermeld. MediaTrend is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.Persoonsgegevens die wij verwerken

MediaTrend verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

● Bedrijfsnaam
● Aanhef
● Voor- en achternaam
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Bedrijfsadres
● Betaalgegevens
● Gegevens over uw activiteiten op onze website

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via boostyourtraffic@mediatrend.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

● Als u een bestelling plaatst, hebben we uw bedrijfsnaam, eigen naam, e-mailadres, bedrijfsadres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

● Om het orderverloop bij MediaTrend zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en uw gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en in uw voordeel verbeteren.

● Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van haar website en om u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en acties. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

● Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

● Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers. Wel behouden wij het recht van moderatie in bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen.

● Bij het verzenden van een online formulier of offerteaanvraag, vragen wij naar uw contactgegevens zodat wij terug kunnen komen op uw vraag/offerte. Bij het afstaan van uw e-mailadres en/of telefoonnummer geeft u toestemming dat wij u persoonlijk mogen benaderen voor de opvolging.

 Geautomatiseerde besluitvorming

MediaTrend neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MediaTrend) tussen zit.

 Het bewaren van persoonsgegevens

MediaTrend bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 Delen van persoonsgegevens met derden

MediaTrend verstrekt in het beginsel geen gegevens aan derden. Enkel wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. 

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MediaTrend gebruikt technische en functionele cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar ons Cookie beleid.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MediaTrend en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar boostyourtraffic@mediatrend.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MediaTrend wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Toegang tot accounts
Om op een zo veilige mogelijke manier toegang tot u account te krijgen werken wij zonder gebruik van uw inloggegevens. U kunt via uw eigen account tijdelijk toegang geven aan ons. Daar zijn geen inloggegevens mee gemoeid. Op deze manier waarborgen we de veiligheid van uw gegevens. Tijdens analyses van uw campagne wijzigen wij vanzelfsprekend niets in uw account. Na de analyse kunt u gemakkelijk onze toegang tot uw account intrekken. De analyseresultaten worden enkel gedeeld met u als vast contactpersoon.

 


 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MediaTrend neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. MediaTrend maakt gebruik van diverse veiligheidsprocedures en de website zijn zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Persoonsgegevens zijn verder beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je kan je wachtwoord op elk ogenblik wijzigen in je Account.

Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding ‘https’ in de URL (de webadres-balk) van uw browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje voor de domeinnaam.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via boostyourtraffic@mediatrend.nl

 Wijziging van deze Verklaring

MediaTrend behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy verklaring op de hoogte bent. Deze Privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 juni 2021.

 


MediaTrend B.V.

Correspondentieadres:
Postbus 310
1800 AH Alkmaar
Nederland


Bezoekadres:

Wezelkoog 11
1822 BL Alkmaar
Nederland

Tel: +31 (0)72 – 5648908
Fax: +31 (0)72 – 5649191
E-mail: boostyourtraffic@mediatrend.nl

KvK nr. 37099063
BTW nr. NL 8101 93 474 B01


Voor vragen over deze privacy verklaring kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wil je ook een boost geven aan jouw bedrijf?

Neem contact op voor de mogelijkheden!

Privacy verklaring Boost Your Traffic
Ik ga voor Pinterest Business!
Ik ga voor Starter!
Chat openen
Snel in contact met onze specialisten!
Hallo,
Hoe kunnen wij je helpen om je bedrijf te laten groeien?